Theatre artists celebrate Munshi Premchand’s birthday in PREM UTSAV